Φιλτάτη μου Θεσσαλονίκη

Φιλτάτη μου Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη – Τραπεζούντα αδελφές πόλεις

Είδαν σην Θεσσαλονίκην τ’εμέτερον το αδελφοπαίδ, δέκα χρόνια επέμνεν σην φυλακήν άμον ο Παναγούλης και άλλα παιδία, εταράεν ο νούς ατούν και εθέλεσαν να κρούγνε τον Δήμαρχον.

Δήμαρχε την αλληλεγγύη μου.

Εξωελλαδικοί και εξωποντιακοί

κεμαλοναζί μισελληνικοί μηχανισμοί το έκαναν.

Ιστορικά η Θεσσαλονίκη και η Τραπεζούντα ήταν αδελφές πόλεις και θα ξαναγίνουν.

Μιχάλης Χαραλαμπίδης

Comments are closed.