100 YILLIK ÜNYE BİLDİRİSİ VE DOSTÇA’ UYARI: ‘GİDİN’

13-14 Haziran 1914 gecesinde, Ünye’de (Ordu) Pazar yerindeki heryere ve meclis üyesi G.Thomaides’in ve Rum okulu müdürü G. Papamarkos’un evlerine bir bildiri yollandı.
Bildirinin altındaki imza ’’Gizli Boykot Komitesi Şubesi’’ idi.
Bildiriyi kaleme alanlar, bu bildirinin ’’dostça’’ bir uyarı olduğunu söylüyorlardı.

’’Rumlara dostça uyarımızdır. Siz Rumların Türkiye’de yaşamaya devam etmelerinin mümkün olmadığını biraz aklı olan herkes anlar. Bu inkar edilemez bir hakikattır.
(…)
Hayatta kalmak istiyorsanız, beklemeyin! Gidin! Samimi tavsiyemizi dinleyecek olursanız, dostluk namına, yakın gelecekte sizi tuz gibi eritecek olan o ordu karşısında baş eğmek dışında başka çareniz olmadığını söylemek istiyoruz. ’’
[1]

Hesap, Birinci Dünya Savaşının gölgesinde Hristiyan ulusların imhası üzerineydi. Ve bu tarihten itibaren Hristiyanları bekleyen tek şey, sindirme, sürgün, işkence, zulüm, kan ve gözyaşı idi. Binlerce yıldır bu topraklarda yaşayan, yüzyıllar boyunca da Osmanlı tebaası olarak yaşamlarını sürdürmüş olanlara İttihat ve Terakki’nin yeni projeleri doğrultusunda ’’Gidin’’ çağrıları yapılıyordu 1914 yılının Haziran ayında ’’dostça’’.
Bu bildirinin ışığında bu toprakların binlerce yıllık sakinleri olan Süryaniler ve Ermeniler 1915 yılında soykırıma uğratıldılar. 1.5 milyon Ermeni, 300 binin üzerinde Süryani hayatını kaybetti. Sıra Rumlara geldiğinde tarih sahnesine bu kez Mustafa Kemal çıkacaktı. 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun’a giden Mustafa Kemal Pontos Rum soykırımının emrini verecek ve 353 bin Pontoslu Rum yaşamını yitirecekti. Osmanlı’nın resmi nüfus kayıtlarında 800 bin olan Küçük Asyalı Rum’un akibeti ise bilinmeyecekti.

Yüzyıl önce yazılan o ’’dostça’’ bildiri yüzlerce kez yayınlandı bu topraklarda. ’’Dostça’’ çağrılarına uymayanlar da tıpkı yüzyıl önce olduğu gibi ’’tuz gibi eritildi’’
O günkü muhatabı Rumlar iken, daha sonra Rumların dışında, egemenleri rahatsız eden her kesim bu bildiriden nasibini aldı.

(1)Tamer Çilingir, Pontos Gerçeği, Belge Yayınları, Sayfa: 139

Comments are closed.