Pontos
OF NÜFUS DEFTERİ (1834)

Güngör Şenkal Of Nüfus Defteri (1834)¹ Asıl olarak Of Nüfus Defteri’nin transkripsiyonu olan Of Nüfus Defteri (1834) adlı çalışma, Sunuş, Önsöz ve 25 madde halinde düzenlenen Giriş bölümlerinde verildiği düşünülen bilgilerin bazılarından dolayı, bu yazının eleştiri konusudur. Kitabın hazırlanmasını destekleyen Erdoğan Bayraktar’ın ʺTürklerin Anadolu öncesi ve sonrası… göçebe yapıʺ sözleriyle, daha sunuş yazısında başlayan yönlendirme, Demircioğlu ve Bilgin’in birlikte yazdığı önsöz ile giriş bölümlerinde devam etmektedir. Bunları, ʺBu istek ve arzu tabiatıyla Türklerde de kuvvetlidirʺ, ʺTürk toplumunun…ʺ, ʺTrabzon ve…

Read More

GUERNİCA

Tamer Çilingir 26 Nisan 1937 tarihini takip eden günlerde dünya ajanslarına İspanya’nın Bask bölgesindeki Guernica kasabasının Almanlarca bombalandığı haberi düştü. Dünya kamuoyunda pek yankı uyandırmadı. Franko, Basklıların kendi şehirlerini yaktıklarını duyurdu önce. Ardından Almanlar o gün o hava sahasında uçaklarının seyrettiğini ama içlerinde bomba taşımadıklarını açıkladılar. Namuslu gazetecilerin, olan bitene dair yazı işlerine yolladıkları bilgiler ise haber merkezlerinde bekletildi. MİNİMUM MALZEME, MAKSİMUM YIKIM Almanlar, hava savaşı konusunda yeni taktikler ve silahlar deniyorlardı. Ancak bunun için deney yapılması gerekiyordu. Deney…

Read More

HAYDARİ KAMPINDA BİR PONTOSLU RUM / HELEN: NAPOLYON SUKAÇİDİS

Tamer Çilingir Themos Kornaros’un ‘Haydari Kampı’ başlıklı kitabını 1970’lerden sonra Türkiye hapishanelerinde yatan  siyasi tutsakların arasında okumayan hemen hemen yok gibidir.  Helen yazar Themos Kornaros’un kaleme aldığı Haydari Kampı’nda olaylar Almanların Yunanistan’ı işgali döneminde geçmektedir. Kitapta işgal döneminde Nazi işkence hanelerinde ve Haydari Kampı’nda yaşanan vahşet ve kahramanlıklar anlatılmaktadır. HAYDARİ KAMPINDA BİR PONTOSLU RUM / HELEN: NAPOLYON SUKAÇİDİS  Dimitris Psathas’ın  “Αντίσταση”  (Direniş) adlı kitabında da Haydari Kampındaki direnişte önemli bir rol oynayan  Napolyon Sukaçidis’den bahsediliyor. 1909 yılında Pontos kökenli bir ailenin…

Read More

PONTOS VE AMELE TABURLARI

Osmanlı hükümeti, Temmuz-Ağustos 1914’de, 18-40 yaş arası Rum erkeklerinden ”Amele Taburları” oluşturarak onları sistematik olarak ölüme sürükledi. Bu uygulamaya maruz kalanlar insanlık dışı koşullarda çalışıyorlar ve açlık ve bitkinlikten kitleler halinde ölüyorlardı. Osmanlı Ordu Komutanlığı, Bağdat demiryolu yapımında Rus ve İngiliz esirlerin yanısıra, kendi vatandaşı olan Hristiyanları da angaryaya tabi tutmuştu. Eski bir ”Amele Taburu” askeri olan Pontos Rumu Dimitris Tsirkinidis, ölmeden kısa bir süre önce, 1961’de yayınladığı anılarında şöyle diyordu: ”Beni, Eylül 1916’da, Pontos’un en güneyindeki köyüm Apturahmali’de…

Read More

MUSTAFA KEMAL’DEN ADOLF HİTLERE PONTOSLU KURBANLAR

Tamer Çilingir  Helen sürgünleri özellikle Pontos Rum Soykırımı’ndan kurtulan Pontos sürgünleri Yunanistan’a sürgün edilmelerinin ardından, Nazilerin Yunanistan’ı işgali sırasında yeni bir katliamla karşı karşıya kaldılar. Trabzon’da, Giresun’da, Samsun’da, Merzifon’da, Gümüşhane’de eşlerini, çocuklarını, ana ve babalarını kaybedenler 20 yıl sonra bu kez Yunanistan’da  Messoboun, Kerdyllia, Chortiatis, Eleftherohori’de aynı acıları yaşadılar. Pontos Rum Soykırımı sürecinde Akdağmadeni Sahana Dedra köyünden kurtulan ve sürgün edilen 50 Pontoslu Rum/Helen aile 1924 yılında Selanik’in kuzeydoğusunda bulunan Eleftherohori Giannitson adlı kasabaya yerleştiler. 23 Mart 1944’te, Almanlar,…

Read More

YANNİS VASİLİS YAYLALI İÇİN ÇIKARILAN KİTABIN TANITIMI YAPILDI

Yannis Vasilis Yaylalı: Anadolu (Küçük Asya) Halklarına Özgürlük adlı kitabın tanıtımı 18 Mart 2018’de Selanik’te yapıldı. Kitabın derlemesini yapan Theofanis Malkidis, tanıtım sırasında Yannis Vasilis Yaylayı’nın bir yıla yakındır hapiste oluşu ve bu süre içerisinde yapılan eylemlere dair bir konuşma yaptı. Ayrıca Yannis Vasilis Yaylalı’nın hayat arkadaşı Meral Geylani ve Pontos Gerçeği kitabının yazarı Tamer Çilingir’in video mesajı izletildi. Tamer Çilingir mesajında şunları söyledi: Yunanistan’da yaşayan Pontoslu Rumları en içten sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. 353 bin hayatını kaybettiği Pontos Rum…

Read More

PONTOS RUM SOYKIRIMI, KARADENİZ’İN NAMUS DAVASIDIR

Tamer Çilingir Pontos / Pontus meselesine resmi tarihin bakış açısı inkara dayanır. Bu inkar yer yer Karadeniz’de Rumların hiç yaşamadığı biçiminde, yer yer de ‘yaşadılar ama azdılar’, ‘onlar da zaten işbirlikçi’ idiler biçimindedir. Mübadeleden (zorunlu yer değiştirme) söz edilir ve bunun iki ülke arasında imzalanan bir anlaşma olmasından kaynaklı, suç ortaklığı iki ülke arasında paylaşıldığı için en fazla, yaşanan acılar yarıştırılır. Binlerce yıldır yaşadıkları topraklardan mübadele anlaşması ile zorla yer değiştiren Müslüman ve Hristiyanlar halkların çektikleri ıstıraplar aynı derecede olmamakla…

Read More

SÜMELA’DA CENNET VE CEHENNEM, ÖLÜM VE YAŞAM FRESKLERİ

Sümela Manastırı’nda yılın keşfi: İlk kez görüntülendi Manastırın kuzey çatısının üst sağ yamacında bulunan ve gizli bir geçitle ulaşılan şapelin içerisinde ‘cennet ve cehennem, ölüm ve yaşam’ tasviri taşıyan freskler yer alıyor. Sümela Manastırı’nda 3 aşamada yürütülen restorasyon çalışmalarının son bölümünde gizli geçitle ulaşılan şapel için ahşap yol çalışması başlatılacak. Manastırın içerisinde gizemini koruyan girilmemiş pek çok şapel yer aldığı belirtiliyor. Trabzon’daki Sümela Manastırı’nda devam eden restorasyon çalışmalarında bulunan şapel ilk kez görüntülenirken, manastırın içerisinde gizemini koruyan girilmemiş pek…

Read More

YANNİS VASİLİS YAYLALI: ANADOLU (KÜÇÜK ASYA) HALKLARINA ÖZGÜRLÜK

Kitabın adı: Yannis Vasilis Yaylalı: Anadolu (Küçük Asya) Halklarına Özgürlük Metinler: Yannis Vasilis Yaylalı, Meral Geylani, Tamer Çilingir, Hronis Amanatidis, Theofanis Malkidis Yayın Danışmanı: Mihalis Haralambidis Giriş – Çeviri – Düzenleme: Theofanis Malkidis Yayınevi: Efxeinos Logos (Εύξεινος Λόγος) Atina 2018, Uluslararası Soykırımı Tanıma Komitesi ISBN 978-618-82880-9-6   Bu kitap Küçük Asya’nın kadim halkları Rumlar/Helenler, Ermeniler, Süryaniler ve Kürtlere karşı işlenmiş suçların tanınmasına katkı olması amacıyla Türkçe ve Yunanca olmak üzere aktivist ve halen tutsak olan Yannis Vasilis Yaylalı, Yannis’in…

Read More