ATİNA’YA DEĞİL İYONYA’YA BAKMAK: İZONOMİ VE FELSEFENİN KÖKENLERİ

Antik Yunan’da demokrasinin gelişimi anlatılırken genellikle merkezde Atina’nın olduğu fikrine karşı bir kitap “İzonomi ve Felsefenin Kökenleri”. Metis Yayınları’ndan çıkan Kojin Karatani’nin bu eseri bizi Atina’ya değil, gerçek bir ekonomik ve siyasi eşitlik sunan İyonya’ya bakmaya davet ediyor.

Edebiyat eleştirmeni ve felsefeci Kojin Karatani’nin “İzonomi ve Felsefenin Kökenleri” kitabı Metis Yayınları’ndan Ahmet Nüvit Bingöl çevirisi ile çıktı.

Antik Yunan’ın en önemli merkezlerinden biri olan Atina genellikle felsefenin ve demokrasinin beşiği olarak görülür. Karatani ise kitabında bu yaygın görüşü sorgulayarak yeni bir çıkış noktası işaret ediyor: İyonya.

Karatani’ye göre Atina’daki sistem günümüz demokrasisinin öncülü olmakla birlikte, aslında İyonya’daki daha eşitlikçi bir sistemin yani izonominin “yozlaşmış” biçimiydi. Atina’daki demokrasi sınıf ayrılıklarını ve köleliği engellemezken, insanların hareket özgürlüğüne sahip olduğu İyonya’daki izonomi gerçek bir ekonomik ve siyasi eşitlik sunuyordu.

Pythagoras’tan Herakleitos’a, Parmenides’ten Sokrates’e birçok filozofa bu ışıkta bakarak onların İyonya doğa felsefesi ve etiğiyle olan bağlarını inceleyen yazar, “İyonya ruhuna” sahip olan filozoflarla bu ruhtan kopmuş olanların düşünce biçimlerini kıyaslıyor.

Günümüzde demokrasinin karşı karşıya olduğu sorunları aşabilmek için bunların Antik Yunan’daki prototiplerine bakmak gerektiğini vurgulaya Karatani, okuru reel demokrasinin potansiyel tehlikelerine karşı uyarıyor: “Tiranlık ile demokrasi birbirinden göründüğü kadar farklı değildir.

Karatani, felsefe tarihine ve antikçağa dair klişeleri yıkmanın yanı sıra okuru bugüne de farklı bir eleştirel perspektiften bakmaya davet ediyor.

KAYNAK

Comments are closed.