Pontos
PONTOS BÖLGESİNDE UYGULANAN İSLAMLAŞTIRMA FAALİYETLERİ

Frangolis Frangos Pontos bölgesinde gerçekleşen İslâmlaştırma girişimleri onlara karşı bir cevap olarak aynı bölgede ortaya çıkan Gizli Hristiyanlık akımı ile birbirlerine sıkı sıkıya bağlıdır. Bölgedeki kitlelerin toplu olarak gizli Hristiyanlık akımına yönelmesinin başlıca nedenlerini devletin takip etmiş olduğu ve çoğu kere şiddet kullanımına başvurduğu zoraki İslâmlaştırma gayretlerinde aramak gerekir. Anlaşılacağı gibi, gizli Hristiyanlık Pontos bölgesindeki Türk hakimiyetinin tüm zaman dilimlerinde değil de sadece İslâmlaştırma girişimlerinin ve şiddetinin en yoğun yoğun olduğu dönemlerde aranması gerekir. Türk İşgalini takip eden dönemde,…

Read More

YILLARA YAYILAN KADEMELİ SOYKIRIM: PONTOS RUM SOYKIRIMI

Sait Çetinoğlu (Prof. Dr. Konstantinos Fotiadis”in Belge Yayınları”ndan çıkan Pontos Rum Soykırımı kitabının önsözü) 13 ciltlik anıt çalışması Pontos Soykırımı Ansiklopedisi başta olmak üzere Pontos üzerine yığınla yapıtın üreticisi,  Pontos’un çalışkan ve direngen evladı Konstantinos Fotiadis’in, Türk resmî tarihinin Pontos Soykırımı’nı inkâr eden bütün argümanları çürüten ve Pontos halkına yönelik asimetrik savaşın dayanaklarını da yerle bir eden, Pontos Rumlarına Yönelik Soykırım başlıklı çalışması Attila Tuygan’ın çevirisiyle Türkçe’de okuyucularıyla buluştu. Fotiadis’in çalışması, dünyanın gözü önünde ve dünyanın bilgisi dahilinde, sistematik…

Read More

OF NÜFUS DEFTERİ (1834)

Güngör Şenkal Of Nüfus Defteri (1834)¹ Asıl olarak Of Nüfus Defteri’nin transkripsiyonu olan Of Nüfus Defteri (1834) adlı çalışma, Sunuş, Önsöz ve 25 madde halinde düzenlenen Giriş bölümlerinde verildiği düşünülen bilgilerin bazılarından dolayı, bu yazının eleştiri konusudur. Kitabın hazırlanmasını destekleyen Erdoğan Bayraktar’ın ʺTürklerin Anadolu öncesi ve sonrası… göçebe yapıʺ sözleriyle, daha sunuş yazısında başlayan yönlendirme, Demircioğlu ve Bilgin’in birlikte yazdığı önsöz ile giriş bölümlerinde devam etmektedir. Bunları, ʺBu istek ve arzu tabiatıyla Türklerde de kuvvetlidirʺ, ʺTürk toplumunun…ʺ, ʺTrabzon ve…

Read More

YANNİS VASİLİS YAYLALI: ANADOLU (KÜÇÜK ASYA) HALKLARINA ÖZGÜRLÜK

Kitabın adı: Yannis Vasilis Yaylalı: Anadolu (Küçük Asya) Halklarına Özgürlük Metinler: Yannis Vasilis Yaylalı, Meral Geylani, Tamer Çilingir, Hronis Amanatidis, Theofanis Malkidis Yayın Danışmanı: Mihalis Haralambidis Giriş – Çeviri – Düzenleme: Theofanis Malkidis Yayınevi: Efxeinos Logos (Εύξεινος Λόγος) Atina 2018, Uluslararası Soykırımı Tanıma Komitesi ISBN 978-618-82880-9-6   Bu kitap Küçük Asya’nın kadim halkları Rumlar/Helenler, Ermeniler, Süryaniler ve Kürtlere karşı işlenmiş suçların tanınmasına katkı olması amacıyla Türkçe ve Yunanca olmak üzere aktivist ve halen tutsak olan Yannis Vasilis Yaylalı, Yannis’in…

Read More