HRİSTİYAN OLMAYAN BİR AZİZ

Ordu Mesudiye’nin tüccarlarından Sami Bey (Karayaka), Topal Osman ve çetelerinin Meletli Pontos Rumlarına yönelik 1920lerdeki katliam girişimini engelleyen namuslu Müslümanlardan biridir.

Tamer Çilingir

Halk arasında ‘’Melet’’ olarak da anılan bölge, Melet ( Melantios/Melanthios) ırmağı havzasının yukarı kısımları ve bu ırmağı besleyen kolların yer aldığı havzasının adıdır. Bu havzanın antik dönemdeki adı Milas’tır. Sahil insanı bu kırsal bölgeyi ‘’Melet’’ olarak da ifade etmektedir. Adını M.Ö. 8. Yüzyılda burada ticaret koloniler kuran Miletoslulardan almıştır.

Milas, günümüzdeki Ordu / Mesudiye ilçesi civarıdır.
Osmanlı Tahrir defterlerine göre bir orduya yetecek kadar tahıl üretimi ve hayvancılık yapılan Melet, 1920’den sonra kimsenin yüzünün gülmediği adeta sefalet içinde yaşanılan bir yer haline dönüşmüştür.

1920’li yıllara kadar yüzyıllardır Melet’de yaşayan Pontoslu Rumlar 1919 tarihinden itibaren tıpkı diğer Pontoslu Rumlar gibi tedirginlik içinde yaşamaya başlarlar.
Mustafa Kemal’in 19 Mayıs 1919’da Samsun’a gelişi ile birlikte Pontos’taki tüm Rumların ölüm fermanı verilmiştir.

Topal Osman ve çeteleri kapılarına dayandığında ise onları koruyan bir Müslüman bey olur.

Bölgenin ünlü tüccarlarından Sami Bey (Karayaka), Topal Osman ve çetelerinin Meletli Pontos Rumlarına yönelik katliam girişimini maiyetindekilerle birlikte engeller ve Mübadele sürgünü sırasında onların sağ olarak vapura binmek üzere Samsun’a gitmelerini organize eder.

Bugün Yunanistan’da yaşayan Meletli Rum sürgünlerin torunları onu sevgi ve saygıyla anarlar. Onun Hristiyan olmayan bir Aziz olduğunu söyleyip hala O’na dua ederler…

1880 Mesudiye Lağus Güzle doğumlu Aliçavuşoğulları sülalesinden Sami Bey (Karayaka) İstanbul Topkapı Sarayında görevli bir Osmanlı memurudur. Sonra saraydan ayrılarak Mesudiye’ye yerleşir. Mesudiye’de sebze meyve ve canlı hayvan ticareti yapmaya başlar. Mesudiye ‘de ilk olarak serayı kuran kişidir. Kış mevsiminde sebze yetiştirmiştir. 1928-32 yılları arasında Mesudiye Belediye Başkanlığı yapmış, 1946 yılında hayata gözlerini yummuştur.

Comments are closed.