MUSTAFA KEMAL’İN KURAN’IN NURUNDAN VE NAMAZDAN FEYZ EMRİ

21 Nisan 1920’de yazılan ve Meclis açılışının nasıl olacağına dair, Mustafa Kemal imzalı emir. ATASE arşivi (Murat Bardakçı tarafından yayınlanmıştır)

“Yüce Allah’ın yardımıyla 23 Nisan Cuma günü Cuma namazının ardından Ankara’da Büyük Millet Meclisi açılacaktır. Vatanın istiklali, hilafet ve saltanat makamının kurtuluşu gibi en mühim ve hayati vazifeyi yerine getirecek olan Büyük Millet Meclisi’nin açılışını Cuma’ya tesadüf ettirmekle o mübarek günün bereketinden istifade edilecektir. Açılıştan önce bütün milletvekilleriyle Hacı Bayram-ı Veli Camii’nde Cuma Namazı eda olunarak Kur’an’ın nurundan ve namazdan feyiz alınacaktır. Namazdan sonra sakal-ı şerif ve sancak-ı şerif taşınarak meclisin açılacağı binaya gidilecektir. Binaya girmeden önce dua okunarak kurbanlar kesilecektir. Bu merasimde camiden başlayarak meclis binasına kadar Kolordu Kumandanlığı tarafından askeri kıtalar ile özel bir düzen oluşturulacaktır. Bu günün kutsiyetinin ebediyen sürmesi için bugünden itibaren vilayet merkezinde vali beyefendi hazretlerinin düzenlediği hatim ve Buhari-i Şerif tilavetine başlanacaktır. Hatm-i Şerif, bereketinden istifade gayesiyle, Cuma Namazı’nın ardından meclis binası önünde tamamlanacaktır. Mukaddes ve yaralı vatanımızın her köşesinde aynı şekilde bugünden itibaren Buhari ve hatimler okunarak Cuma günü ezandan önce minarelerde Salavat-ı Şerife okunacak ve hutbede Padişahımız efendimiz hazretlerinin adı zikredilirken hem yüce zatının hem memleket ve milletimizin bir an önce kurtuluşa ermesi ve saadeti için dua edilecektir. Cuma namazının edasından sonra da hatim tamamlanarak yüce hilafet ve saltanat makamının ve bütün vatanın kurtuluşu maksadıyla harcanan milli mesainin önemi ve kutsiyeti ile milletin her bir ferdinin kendi vekilinden meydana gelen Büyük Millet Meclisi’nin vereceği vatani görevleri yerine getirmeye mecburiyeti hakkında vaazlar verilecektir. Ardından padişahımızın, din ve devletimizin, vatan ve milletimizin kurtuluşu, selameti ve istiklali için dua edilecektir. Bu dini ve vatani merasimin ardından, camilerden çıkıldıktan sonra, Osmanlı topraklarının her tarafından hükümet makamına gelinerek Meclis’in açılışından dolayı resmen tebrik töreni yapılacaktır. Her tarafta Cuma Namazı’ndan önce Mevlid-i Şerif okunacaktır. Bu tebliğin hemen neşredilerek yayılması için her vasıtaya müracaat edilecek ve seri şekilde en ücra köylere, en küçük askeri birliklere, memleketin bütün teşkilat ve müesseselerine ulaştırılması sağlanacaktır. Ayrıca büyük levhalar halinde her tarafa asılacak ve mümkün olan yerlerde bastırılıp çoğaltılarak ücretsiz dağıtılacaktır. Cenab-ı Hakk’tan muvaffakıyet niyaz olunur. Heyet-i Temsiliye adına Mustafa Kemal.”

Comments are closed.