Pontos
PONTOS VE AMELE TABURLARI

Osmanlı hükümeti, Temmuz-Ağustos 1914’de, 18-40 yaş arası Rum erkeklerinden ”Amele Taburları” oluşturarak onları sistematik olarak ölüme sürükledi. Bu uygulamaya maruz kalanlar insanlık dışı koşullarda çalışıyorlar ve açlık ve bitkinlikten kitleler halinde ölüyorlardı. Osmanlı Ordu Komutanlığı, Bağdat demiryolu yapımında Rus ve İngiliz esirlerin yanısıra, kendi vatandaşı olan Hristiyanları da angaryaya tabi tutmuştu. Eski bir ”Amele Taburu” askeri olan Pontos Rumu Dimitris Tsirkinidis, ölmeden kısa bir süre önce, 1961’de yayınladığı anılarında şöyle diyordu: ”Beni, Eylül 1916’da, Pontos’un en güneyindeki köyüm Apturahmali’de…

Read More