Mavri Thalassa

MAVRİ THALASSA BAŞLIYOR

2018 Eylül’ünden  itibaren Mavri Thalassa, yine Nor Radyo’da yayına başlıyor. Dinleyicilerden gelecek önerilerle konu başlıkları daha da attırılacak ve bir yıllık bir çalışma planı dahilinde yeni katılımcı arkadaşların da desteği ile radyo programları daha verimli hale getirilmeye çalışılacak. Programlar kimi zaman canlı kimi zaman bant kaydı olacak. Daha sonra kayıtlar her hafta program sonrasında Youtube’deki devrimci Karadeniz kanalına konulacak.

 

İlk haftalar için belirlenen Program başlıkları:

Pontos’a ilk gelenler kimlerdi? Ticaret kolonileri nasıl oluşturuldu? İlk alınan ürünler nelerdi? Sülün, kiraz gibi dünyaya yayılan Pontos ürünleri. Şarap…

Karadeniz kaybolan kimliğini arıyor.

Pontos İmparatorluğu tarihi. Nasıl kuruldu? Nasıl sona erdi? Kaç kral vardı? 6. Mithradates kişiliği, yaşamı.

Trabzon Rum devleti. Nasıl kuruldu? Nasıl sona erdi? 1461’e kadar.

Roma döneminde Pontos? Ticari, siyasi, dini nasıl bir süreç izlendi? Roma ve Persler ile ilişkiler?

Pontos’tan Kafkasya’ya direniş destanı yazan kadınlar: Amazonlardan bugüne. Direniş ve gücün simgesi kadınlar

1461’den sonra Pontos’ta neler yaşandı? Şehzadeler kenti nasıl oldu? Hangi tarihi eserleri yaptılar? İpek Yolu nasıl kapandı? Pontos geriledi mi? İlerledi mi? (Şaraplara ne oldu?)

Karadeniz’in kadim halkı, Kolhlar ve onların torunları Lazlar. Pontos ile nasıl bir ilişki kurdular? Nasıl insanlardır? Bugün yaklaşımları nasıl?

Çepniler, Ermeniler, Gürcüler, Çerkesler Pontos’a nasıl ve ne zaman geldiler? Hangi süreçleri yaşadılar?

Pontos’ta Teşkilat-ı Mahsusa

Cumhuriyet öncesi ve sonrası Pontos’ta kadın olmak

Pontos’ta ölüm yürüyüşleri. Nasıl başladı? Tanıklıklar

Merkez Ordusu ve Nurettin Paşa. Merkez Ordusu neden Pontos’ta kuruldu? Neler yaşandı?

Pontos direnişinde bağımsız bir devlet kurma düşüncesi var mıydı? Konstantinos’un SSCB’ye mektubu? Marsilya toplantısı… 1918 Trabzon toplantısı… Batum Pontos Hükümeti…

Pontos’ta partizanlar.

İstiklal Mahkemelerinde yaşananlar? Pontos’ta neler oldu? Kaç kişi asıldı?

1923 Lozan Antlaşması.

Mübadele. Yollarda ve Yunanistan’da yaşananlar? Bir mübadele torunuyla röportaj.

Topal Osman nasıl bir yaşam sürdü? Nasıl zengin oldu? Bugünkü yakınlarının mal varlığı?

Ayakta kalan, ayakta kalamayan Pontos’un tarihi yapıları (Sümela, Ayasofya, Vazelon gibi)

Seyyahların gözüyle Pontos? Hangi kitaplarda Pontos geçiyor?

Pontos geleneksel halk tiyatrosu

Pontos müziği? Hangi çalgılar? Dönemlere göre öne çıkanlar? İslam döneminde kemençenin yasaklanıp kavalın öne çıkması gibi. Müzik ve bestekarlarla ilgili örnekler.

Karadeniz’de İslamlaştırma. 1461 sonrası neler yaşandı? İlk Müslümanlaştırma hamleleri nelerdi? Osmanlı nasıl bir strateji izledi? Yıllara göre İslamlaştırma adımları.

Pontos Rum Soykırımı adlı kitabı çıkan Pontoslu Rum tarihçi Kostantinos Fotiadis ile röportaj.

Karadeniz’de doğa neden korunmuyor? Çarpık yapılaşma? Bölge Arapların neden ilgisini çekiyor?

Salnamelerde Pontos. Önemli istatistikler. Meyhaneler, Konsolosluk sayıları gibi.

Girit ve Pontos benzerliği. Bu kadar uzak iki bölgenin aynı dili konuşuyor olması tesadüf mü? İsyanlar, Girit’in tarihteki önemi? Girit kitabının yazarı Mustafa Yavuz ile röportaj

Tuzcuoğlu isyanı. Osmanlı’ya isyan eden Laz ve Rumlar. Neler yaşandı?

Cumhuriyet sonrası yaşanan asimilasyon. Karadeniz’de herkesin Laz olduğu algısının yaratılması, şarkı sözlerinin Türkçe’ye çevrilmesi, fıkralar vs.

Osmanlı Rus savaşından Pontos nasıl etkilendi? Ruslar Pontos’ta. Neler yaşandı? Kentin anahtarının Metropolit Hrisantos’a verilmesi. Neden ve nasıl çekildiler?

Rönesans ile Pontos arasındaki ilişki nedir? Trabzonlu Pontoslu Rum Bolonya Kardinali Vasilios Vessarion’un (internette adı Basilios Bessarion diye geçiyor) uygulamaları nasıl bir aydınlatma çağı başlattı?