19 MAYIS BAYRAM DEĞİL, PONTOS RUM SOYKIRIMINI ANMA GÜNÜDÜR

Pontos Soykırımı Kurbanları, 99. Yılında Almanya’da Stuttgart’ta yüzlerce kişi tarafından Anıldı…
Anmada Leyla Uyar’ın SYKP adına Almanca olarak yaptığı konuşmanın Türkçe metni şöyle:
Pontoslu Rumlar için soykırımın başlangıç günü olan 19 Mayıs 1919, bugün Türkiye’de ne yazık ki “Gençlik ve Spor Bayramı” olarak kutlanıyor.
Ne yazık ki Türkiye Cumhuriyeti Soykırımlar üzerine inşa edilmiş bir devlettir. Hala devam eden Türk-İslam sentezi perspektifi, 100 yıl önce Ermenileri, Süryanileri, Ezidileri, Pontos ve Küçük Asya Rumlarını katlederken, bugün de Kürtleri katletmeye devam ediyor.
Türkiye Cumhuriyeti kuruluşundan bu yana İttihat ve Terakki’nin tekçi zihniyetiyle yönetilmekte. 100 yıldır yüzleşilemeyen soykırımcı zihniyet, bugünkü AKP iktidarıyla birlikte sadece Türkiye için değil, bütün Ortadoğu için büyük bir kabus haline geldi.
Kemalizmin tekçi, Türkçü karakteri bugün Erdoğan’ın İslamcı kimliğiyle daha da güçlenerek inkarı ve katliamlarını sürdürüyor. Bizler bugün Erdoğan ve AKP kılığında yine aynı Kemalist soykırımcı zihniyetle mücadele etmekteyiz.
Değerli Pontoslu Rum dostlarımız, bugün Türkiyeli ve Kürdistanlı sosyalistler, demokratlar, devrimciler olarak sizlerin yanınızdayız. Acınızı yüreğimizde hissediyor ve paylaşıyoruz. Yanınızdayız çünkü 100 yıl önce sizlerin ebeveynlerini katledenlerle Anadolu’da halkların eşit ve özgürce birarada yaşamasını savunan önderlerimiz olan Ermeni sosyalisti Paramaz’ları, Türkiye Komünist Partisi Kurucuları olan Mustafa Suphi ve arkadaşlarını, Kürt halkının önderlerinden Ali Şer’i, Zarife’yi, Seyit Rıza’yı, Şeyh Sait’i katledenler aynı siyasi iradeydi.
Bu zihniyetin sonucu olarak bugün Trapezunta, Kerasunta, Amisos, Argiropolis, Sinope, Kotyora, Rhizios, Amasis, Evdoksia yani Pontos’ta yaşayan pek çok Rum kendi kimliğine ve tarihine sahip çıkamamakta, milyonlarca Pontos Rumu ise anayurtlarından uzakta yaşamakta.
Biliyoruz ki soykırımların kararını egemen sınıflar ve yöneticiler vermiş olsa da halklarımız da bu milliyetçi, ırkçı perspektiften zehirlenmiştir. Bu zehri halklarımızın bünyesinden söküp atmak ancak onunla yüzleşmekle mümkün olacaktır. Ve biz 100 yıl geçmiş de olsa bu yüzleşmeyi sağlamak için mücadele ediyoruz. Mutlaka başaracağız, halklarımızın yeniden kardeşçe kucaklaşmasını sağlayacağız.
Bugün Erdoğan Faşizmine, Kürtlere karşı yürütülen savaşa, Alevilerin inkarına, Ermenilerin, Süryanilerin yok sayılmasına karşı mücadele ancak ve ancak Pontos Rumlarına yönelik soykırımla yüzleşerek başarıya ulaşabilir. Bu ırkçı, faşist zihniyet ancak halklarımızın enternasyonalist, eşitlikçi ve özgürlükçü mücadelesiyle yenilgiye uğratılabilir.
Biz Türkiye’de faaliyet yürüten Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi olarak diyoruz ki;
– Pontos Soykırımı kabul edilmeli ve soykırıma uğrayan bütün halklardan özür dilenmeli,
– Anavatanından sürgün edilen ya da gizli yaşamak zorunda olan bütün Rumlar kendi kimlikleriyle vatandaşlığa kabul edilmeli ve tüm hakları, malları iade edilmeli,
– Bütün gizli arşivler açılmalı, soykırıma karışan halkların tarihsel gerçeklerle yüzleşmesi sağlanmalı!
Soykırımlarla yüzleşelim, sosyalizmde birleşelim!
Yaşasın tüm dünya halklarının eşit, özgür birlikteliği! Kahrolsun ırkçılık ve faşizm!
Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP)
19 Mayıs 2018

Comments are closed.