BETHNAHRİN ULUSAL KONSEYİ 19 MAYIS PONTOS RUM SOYKIRIMI AÇIKLAMASI

Dünya ulusları tarafından bilindiği gibi Osmanlı İmparatorluğu ve onun müttefikleri Mezopotamya ve Anadolu’daki Hristiyan halklara karşı bir soykırım gerçekleştirdiler. Osmanlı İmparatorluğuna hükmeden İttihak Terakki Cemiyeti  dağılma ve çöküşün son yıllarında insanlığa karşı tarihin en büyük suçlarından birisini işlediler. Türk-İslam sentezine dayalı ırkçı bir düşünceyle uzun yıllar boyunca soykırımın zeminini hazırlayıp adım adım pratiğe geçirdiler. Ancak en kapsamlı planlarını 1914 yılından itibaren  yoğun bir şekilde uygulamaya başladılar.

Osmanlı İmparatorluğu’nun yöneticileri ve egemen gücü İmparatorluğun dağılışınının sebebini farklı Hristiyan halklarda gördüler, çözümünü de soykırımda buldular. 1915 yılının 24 Nisan’ında başta Ermeni ve diğer Hristiyan halkların aydınlarını, ileri gelenlerini toplayarak soykırıma karşı olanları susturmaya çalıştılar. Bu nedenle 24 Nisan tarihi Ermeni Soykırımını anma günü olarak tarihe geçmiştir.

Hristiyan halklara karşı başlatılan soykırım Süryani-Asuri-Arami-Keldani halkına karşı 1915 yılının yazında yoğun ve yaygın bir şekilde uygulanmıştır. Bu nedenle soykırımın 100. Yıldönümünde 15 Haziran tarihi  Süryani Soykırımını anma günü olarak belirlenmiştir.

Helen-Pontus halkına karşı yıllar önce başlatılan katliamlar 19 Mayıs 1919 tarihinde topyekün bir soykırıma dönüştürülmüştür. Karadeniz boyunca Helen-Rum halkının yerleşim birimleri yakılıp yıkılarak yüz binlerce insan hunharca katledilmiştir. Kilise, manastır ve tarihsel, kültürel bütün yapıların izleri silinmeye çalışılmıştır. Helen-Pontus halkından yaklaşık 400 bin insanın katledilmesi ve büyük bir nüfusun yerlerini, yurtlarını terk etmek zoruda kalmasıyla birlikte Mezopotamya ve Anadolu’daki Hristiyan halklar yok oluşun eşiğine getirilmişlerdir.

19 Mayıs Helen-Pontus halkının soykırımını anması vesilesiyle bu soykırımda barbarca katledilen şehitleri saygıyla anıyoruz. Kıbrıs Cunhuriyetini ve Yunanistan Devletini, Osmanlı İmparatorluğunun Hristiyan halklara karşı yaptığı soykırımlara sahip çıkmaya ve Süryani Soykırımını tanımaya davet ediyoruz. Ayrıca bu soykırımları inkar eden Türkiye Cumhuriyetinin gerçekliği kabul etmesi için uluslararası düzeyde yaptırım uygulamaya çağırıyoruz. Bu temelde Helen-Pontus, Ermeni ve Süryani halklarına karşı yapılan soykırımların hesabını sormanın bütün insanlığın görevi olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Aksi durumda bu yara kapanmadan asırlar boyunca kanamaya devam edecek ve yeni soykırımlar yaşanacaktır.

 

Bethnahrin Ulusal Konseyi (MUB)

Başkanlık Kurulu

   19.05.2018  

Comments are closed.