KARARDİ KARADENİZ

Derleyen: Uğur Biryol
İletişim Yayınları
Yayın Yılı: 2012
516 sayfa
Dili: Türkçe

“Karardi Karadeniz, sardı dört yanumuzi / Bu gaybana sevdaluk, alacak canumuzi…”
Hasan Tunç’un meşhur türküsü böyle söyler… Bu kitap, kararan Karadeniz’in mâkus yakın tarihine bakıyor: Ekonomik çöküntü, yoksullaşma, çay tarımının sorunları, göç ve nüfus kaybı, milliyetçi feveran, kent kültürünün aşınması, sosyal gerileme, kültürel asimilasyon, sahil yolunun ve hidroelektrik santrallerinin yol açtığı tahribat, “Nataşalar” ve kadın-erkek ilişkilerinde kriz… ve tabii Trabzonspor’un bir türlü şampiyon olamaması…

Ama büsbütün karamsar da değil, elinizdeki kitap… Arkeolojik zenginliğe, çokkültürlülüğün hazinelerine, asimilasyona karşı reasimilasyonun yol açtığı kültürel canlanmaya da bakmayı ihmal etmiyor. Özellikle müzikte, Kazım Koyuncu’nun mirasıyla, Karadeniz rock’ıyla gelen berekete hevesle bakan yazılar var. HES karşıtı mücadeleler ve Hopa’da esen muhalif rüzgâr da görmezden gelinmiyor.
“Laz” klişesi, “Karadenizli”nin tektipleştirmesi kitabın ortak dertlerinden biri. O klişelerin bir cephesinde “asabilik” varsa, öteki cephesinde bir yaşam neşesi yok mudur? İşte, Uğur Biryol’un derlediği kitap, o neşeyi yansıtıyor!

Kamil Aksoylu, Cemil Aksu, Latife Akyüz, Ömer Asan, Uğur Biryol, Mehmet Bozok, Hüseyin Çoban, İbrahim Dizman, Ali Eroğul, Mehmet Akif Ertaş, Mahmut Hamsici, Murat Karasalihoğlu, Kıvanç Koçak, Metin Kondel, Ayşenur Kolivar, Hakan Kulaçoğlu, Selçuk Küpçük, Ahmet Özer, Mahir Özkan, Nilüfer Taşkın, Vahit Tursun ve Birkan Yüksel’in katkılarıyla…

İÇİNDEKİLER
– Sancılı geçmişten sessiz sona Vahit Tursun
– Karadeniz deyince Kamil Aksoylu
– Çayın tarihsel yolculuğu, Karadeniz’e getirilişi ve şimdiki ahvali üzerine, Uğur Biryol
– Mevsimlik fındık işçiliği meselesine Ordu ve Giresun ekonomik politiğinden bakmak, Selçuk Küçük
– Karadeniz sahil yolunun kıyıcı etkisi, Uğur Biryol
– Ortada bir Batı Karadeniz, Hüseyin Çoban
– Bir sınır kasabası olarak Hopa, Latife Akyüz
– Karadeniz halkları, asimilasyon ve reasimilasyon, Mahir Özkan
– Laz mısınız, Estağfurullah, Nilüfer Taşkın
– Dönüşü olmayan yol, kent kültürünün yitişi, Ahmet Özer
– Çok kültürlülükle yoğrulmuş bir kent Ordu, İbrahim Dizman
– Dönmeye direnmek, Hakan Kulaçoğlu
– Karadeniz’in sol köşesi Hopa, Cemil Aksu
– HES’e karşı mücadeleler, Mahmut Hamsici
– Karadeniz Halk Kültürü ve Tek Tipleşme, Ömer Asan
– Karadeniz müziğinin çok kültürlülüğünün bir sembolü olan kemençenin izinde, Mehmet Akif Ertaş
– Karadeniz rock, Ayşenur Kolivar
– Gidelim Ernesto gibi, Kıvanç Koçak
– Bir oyuncu olarak doğa, Karadeniz platolu filmler, Birkan Yüksel
– Batı Karadeniz bölgesinde son on yılda yapılan arkeolojik çalışmalar ve kültürel yansımaları, Murat Karasalihoğlu
– Yoksullaşma, sağcılık, Trabzonspor taraftarlığı ve Nataşaların gölgesinde Trabzon erkekliği, Mehmet Bozok
– Nataşalar, Kamil Aksoylu
– Trabzonspor ufuneti, Metin Kondel
– Kazansaydık o maçı, Ali Eroğul

Comments are closed.