MÖP’TEN 19 MAYIS PONTOS RUM SOYKIRIMI AÇIKLAMASI

Mezopotamya Özgürlük Partisi (MÖP) yaptığı açıklamada “MÖP olarak Pontos Rum halkı yanında olduğumuzu, davaları bizim davamız olduğunu belirtiyoruz.” diyerek, “Mustafa Kemal ve çetesini kınıyor, Rum Pontus şehitlerini saygı ile anıyoruz” dedi.

MÖP tarafından yapılan açıklama şöyle:

MÖP, Rum Pontos halkına Soykırımı uygulayan İttihat Terakki üyesi Mustafa Kemal ve çetesini kınıyor, Rum Pontus şehitlerini saygı ile anıyoruz..

Rum Pontos halkı Karadeniz sahili boyunca M.Ö. 3000 yıllarına dayanan bir tarihe sahip bu halk Küçük Asya alanında kendine, insanlığa büyük değerler yaratmıştır. Kimi zamanlar buralar Krallık yönetimiyle idare edilmiş, kimi zamanlar başka bir yönetim şekliyle.

Birinci Dünya Savaşı sırasında ulus devletin bir förmül olarak her alanda yayılması ile birlikte, İttihat Terakki tek ırka dayalı yaratmak istediği Türk ulusu neticisendi, Hiristiyan inancına mensup Trakya, Ege Rumları, Rum Pontos halkı Soykırım çerçevesine alınmış, 1915’te Ermeni, Asuri/Süryani/Keldani, Yahudi halkları ile birlikte Rum Pontos halkı’da bu Soykırıma tabii tutulmuştur. Pontos halkı Gerilla savaş tarzına yatkın coğrafyasında kendini Partizanlar şeklinde örgütlüyerek, kendi savunmasını İttihat Terakki’ye karşı yapmaya çalıştı. İttihat Terakki her ne kadar yöenilmişse de, Pontos rum halkı kendi savunmasını yapmış, 1919 yıllarına kadar hala Karedeniz coğrafyasının asıl hakimi Pontos halkıdır. Ermeni, Asuri/Süryani/Keldani ve Yahudiler İttihat Terakki tarafından Soykırıma uğratıldıktan sonra, Rus Ekim devrimi yanı başında Hiristiyan Pontos halkının Türk uluslaşması açısından tehlike görüldüğü, bu şekilde Türk uluslaşmanın hayata geçemeyeceği endişesinden, 1919 yılında İngilizlerin desteğini alan, onların vizesiyle Karadeniz bölgesine geçerek, 1914-1915 katliamlarından kalan Pontos yoğun nüfusu Mustafa Kemal’in emriyle Merkez Ordusu komutanı Nürettin Paşa, çete reisi Topal Osman vb lanetli Soykırımcılar tarafından 1914-1923 arası 353,000 Bin Pontos Rumu Soykrımdan geçirildi.
Amasya, Samsun, Giresun’da 134,078, Niksar’da 27,216, Trabzon’da 38,435, Tokat’da 64,582, Maçka’da 17,479, Şebinkarahisarda 21,448, sürgün yollarında 59,000

Böylece M.Ö. 3000 yıllarına dayanan tarih yok edilmiş, sadece Pontos Rum coğrafyasında Müslüman Türk, birde Rum olarak kendini Soykırımdan koruyan dışarda Müslümanlığı yaşayan, içerde kendi inancını, kültürünü, sosyal yaşamını, dilini ve dinini koruyan gizli Pontos insanları vardı. Bu durum, ilerleyen dönemlerde nasıl bir şekil alacağı belirsizdi? Ayrıca bu durumu bilen Türk devleti bu coğrafya üzerinde nasıl siyasi, kültürel, sosyolojik ve askeri yatırımlar yapacaktı ki, en azılı katilleri, kontraları, faşistleri ve Türk ordusu için savaşan elemanları bu alandan yaratacaktı. Bu şövenist politikayla Pontos Rum tarihini, dilini, dinini ve kültürünü, coğrafya da yaşayan insanların hafızasından silmeye çalışıyordu. Böylece Türk devleti Türk ırkçı, Müslüman-Sünni ulusalşmasını tamamlamış olmuştu.

Türk ırkçı tarihi, özellikle Kemalizm 1919 yılını gençlik spor bayramı olarak ilan etmiş, birde Soykırımcı Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkmasını nasıl anlatacaklarını bilemiyorlar? Oysa 1919’da İngiliz işbirlikçisi, Mustafa Kemal, onların onayıyla Samsun’a çıkmış ve Soykırımı Pontos Rum halkına uygulamıştır. Yedi düvele karşı savaşmış anti-emperyalist diyen Kemalist sol geçinen zavalılara, bu iyi bir kapak olsun.. 1919 bayram değil, çıkarma değil ve emperyalizme karşı savaş değil, sadece ve sadece Pontos Rum halkına karşı uygulanan bir Soykırım günüdür. Bu tarihle yüzleşmeyen Türk devleti, doğalında bu ırkçı, faşist ve Türkçü zihniyetine karşı duranlara, hak, hukuk, adalet, eşitlik, özgürlük ve demokrasi isteyenlere yönelik tavırları Soykırım acımasızılığı ile olacaktı.

Nitekim devamında Dersim Alevi-Ermeni Soykırımı, Kürt halkının hak taleplerine karşı bastırma ve katliamlar, ardından toplumsal muhalefete, devrimcilere, sosyalistlere karşı gerçekleşen askeri faşist darbeler, bu darebelerde uygulanan şiddet, baskı ve katliamlar. Türk devletin kendi Soykırımcı zihniyeti yaşatma yöntemiydi. Bazıları bu durumları salt hükümetle bağlamaya çalıştılar, Kemalizmi bundan ayrı tuttular, oysa hükümet bir figürdü, asıl bütün bunlar Türk devlet politikasıydı. Bügün nasıl Erdoğan-Bahçeli bir figürse, o dönemlerin hükümet sözcüleri de birer figürdü. O gün, bu gündür Türk devletin politikası değişmedi, hala Soykırımcı zihniyet yöntemini korumaya çalışmaktadır. Bügün HDP’ye karşı bu kadar yüklenmesinin ana sabebi, HDP toplumsal demokratik bir zihniyetle sorunlara yaklaşmasındandır.. Tabii bu zihniyet karşısında artık hak talep eden Hirisitiyan uluslar yoktu, yanlız hak telep eden Türk halkı, Kürt halkı vardı, bu zihniyet her iki halktan kendine karşı tehlikeli bulduğu topluluk, grup, örgüt, lider ve yurtsever demokrat insanlara Soykrım zihniyeti ile yöneldi. Özellikle bu zihniyeti gerçek anlamda bilince çıkaran, onu teşhir eden ve köküne dinamit sokan devrim lideri İbrahim Kaypakkaya’ya karşı, Dersim’de atalarına karşı uyguladığı Soykrım zihniyeti ile yöneldi.. Ha keza Türk, Kürt sol liderleri oalan Hüseyin Haki ve Armenak Bakırcıyan’a karşı aynı şekilde yöneldi. Bu vesile ile, Türk devlet Soykırımcı zihniyetine karşı, savaşan Mayıs ayı devrim İbrahim Kaypakkaya, Hüseyin, Hakı ve Armenak şahsında saygı, hürmetle anıyoruz..

Bu devlet hala tüm mekanizması ile, Soykırımları inkar etmekte, yüzleşmeye yanaşmamakta ve Soykırımlar uygulamktadır. Dikkat edilirse 1919 Mayıs ayında Mustafa Kemal’in yaptığı Soykırım zihniyeti, aynı Mayıs ayında on yıllarca sonra devrimci, sosyalist liderlerin, insanların ve halkların önüne bir kez daha çıkmıştır. Bu yüzden Türk devlet zihniyetini çözmek, ondan kopuş yapmak ve köküne yönelmek çözümün kendisidir. Türk devletinden kopuş yapmamak, hükümet figürüyle meşgul olmak kesinlikle Soykırımların, Katliamların hesaba sorulamaz. 1919 Soykırımını lanetlemek, Türk devletinden hesap sormaktır. 1919 tarihi Pontos Rum halkına uygulanan bir Soykırım günüdür.. Türk devleti onurluca Soykırımlarla yüzleşmediği sürece, halklara, emekçilere, kadınlara ve demokrasi güçlerine karşı bir gerici tehlike, Oratdoğu’da bozguncu, saldırgan ve işgalci bir güç olarak varlığını sürüdürecektir. Bu vb ziniyetlerden kurtulamanın yolu, toplumsal demokratik mücadeleyi birlikte geliştirmektir. MÖP olarak Pontos Rum halkı yanında olduğumuzu, davaları bizim davamız olduğunu belirtiyoruz..

Mezopotamya Özgürlük Partisi (MÖP)

KAYNAK

Comments are closed.