TRABZON UZUNGÖL’DE YAŞANANLAR BİZİM UTANCIMIZDIR. ÖZÜR DİLİYORUZ KÜRT ULUSU’NDAN

Tamer Çilingir

Trabzon Uzungöl’de yaşanan ırkçı saldırı bir utanç tablosudur. Sadece Kürt olduğu, Kürdistan yazılı atkı taşıdıkları için; Uzungöl’de Kürtlere bu saldırıyı yapanlar, bu saldırıyı savunanlar Trabzon’a, Pontos’a bir kara leke daha eklediler.
Biz bir kez daha utandık.

Bu ırkçı tabloyu değiştirmeye gücümüz yetmediği için biz bir kez daha utandık.

Aynı topraklarda doğduğumuz aynı havayı soluduğumuz  bu insanlara gerçekleri anlatamadığımız için utandık.

Kendileri de yüz yıl önce sadece Rum olduğu için linç edilen, çoluk çocuk ayırt edilmeksizin çuvallara koyulup denize atılan; gemi kazanlarında, okullarda, kiliselerde diri diri yakılan; mağaralara doldurulup dumanla boğulan; sürgün yollarında açlık, susuzluk ve çetelerin saldırıları ile insanlık tarihinin en vahşi işkencelerine, zulmüne maruz kalmış bir halkın torunlarının; kendilerine yapılanları, bugün başka uluslara karşı yapmak için kullanılmaya uygun bir ruh halinde olmasından dolayı utandık.

100 yıllık travma Pontos’ta devam ediyor.

Hala kendilerini en iyi Türk en Müslüman olarak ispat etme hastalığından kurtulamamış insanlarımız yüzünden utanç içindeyiz.
Daha da önemlisi yüz yıllık asimilasyonun etkilerini zayıflatamamamız bir yana, bu ırkçı saldırıların ve düşüncelerin karşısında kalkan olabilecek, onları engelleyebilecek güce sahip olamadığımız için utanç içindeyiz.

20.yüzyılın başlarında büyük bir aydınlanmanın yaşandığı; çok dilli eğitim kurumlarıyla, hastaneleri, botanik bahçeleri, kütüphaneleri, tiyatro binaları, edebiyat dergileri, kadın örgütlenmeleri ile bilimden sanata her alanda yaşanan modern gelişmeleriyle ortaçağ karanlığını yıkan Rönesans’ın yaşandığı Pontos topraklarını karanlığa boğan ve bugün Türk ırkçılığının ve gericiliğin kalesi haline getirmeye çalışan Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurucu kadroları ve bugüne kadarki hükümetleri suçludur.
Canlarımızı aldığı kanımızı döktüğü için, binlerce yıllık yurtlarımızdan sürgün ettiği için ve geride kalanlarımızı asimile ederek bugün ki utanç tablosunun ortaya çıkmasını sağladığı için suçludur.

Yüz yıl önceki ve yüz yıldır yaşanan adaletsizliklerle hesaplaşamadığımız sürece de bu karanlığı ortadan kaldıramayacağımızı biliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti devletinin işlediği bu suçlarla, insanımızın yüzleşmesini sağlamak için bize anlatılan, öğretilen yalan tarihin doğru olmadığını ve bu yüz yıllık kanlı tarihin tüm gerçeklerini aynı topraklarda doğduğumuz, aynı havayı soluduğumuz insanlarımıza inatla anlatmaya devam edeceğiz.

Uzungöl’de yaşanan bizim utancımızdır. Özür diliyoruz Kürt ulusundan.

Comments are closed.