YANNİS VASİLİS YAYLALI İÇİN ÇIKARILAN KİTABIN TANITIMI YAPILDI

Yannis Vasilis Yaylalı: Anadolu (Küçük Asya) Halklarına Özgürlük adlı kitabın tanıtımı 18 Mart 2018’de Selanik’te yapıldı. Kitabın derlemesini yapan Theofanis Malkidis, tanıtım sırasında Yannis Vasilis Yaylayı’nın bir yıla yakındır hapiste oluşu ve bu süre içerisinde yapılan eylemlere dair bir konuşma yaptı. Ayrıca Yannis Vasilis Yaylalı’nın hayat arkadaşı Meral Geylani ve Pontos Gerçeği kitabının yazarı Tamer Çilingir’in video mesajı izletildi.

Tamer Çilingir mesajında şunları söyledi:

Yunanistan’da yaşayan Pontoslu Rumları en içten sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. 353 bin hayatını kaybettiği Pontos Rum soykırımının ardından, 200 bini Pontos coğrafyasından olmak üzere 1 milyon 250 bin Rum Yunanistan’a sürgün edilmişti. Sizler bu sürgün edilen insanların torunları, torunlarının çocuklarısınız. 100 yıldır bu kültürü, bu kimliği yaşatmaya devam ettiniz. Bu yüzden size, anne ve babalarınıza, büyükanne ve büyükbabalarınıza teşekkürü büyük bir borç biliriz.

Bizler ise geride kalanlar yani Türkleştirilen, Müslümanlaştırılan Pontoslu Rumların torunlarıyız. 100 yıldır Türkiye Cumhuriyeti devletinin resmi tarihi, ideolojisi bize yanlış bilgiler vererek asimilasyon sürecini derinleştirdi. Ama gerçekler ancak bu kadar gizlenebildi. Bildiğiniz üzere artık Pontos coğrafyasında ben Rumum diyen, Pontos kimliğine sahip çıkan birçok insan var.

Bunlardan birisi de Yannis Vasilis Yaylalı’dır. Yannis Vasilis Yaylalı yaklaşık 1 yıldır hiçbir hukuki dayanağı olmayan gerekçelerle hapishanede tutuluyor. Ve siz bir yıldır büyük bir dayanışma örneği göstererek birçok etkinlikler düzenlediniz. Bu yanıyla da öncelikle Yannis Vasilis Yaylalı adına hepinize teşekkürü borç bilirim.

2016 yılında Ankara’da düzenlenen Pontos Rum soykırımı konferansının panelistlerinden bir tanesi de Yannis Vasilis Yaylalı’ydı. Yannis bu konferansta Pontos Rum kimliğini nasıl keşfettiğini açıklamıştı. Ve bundan sonra da Pontoslu Rumlar için mücadele edeceğini söylemişti.

Bugün Pontos coğrafyasında yeni bir aydınlanma süreci başladı, yaşanıyor. İnsanlar kimliklerini öğrenmek istiyorlar, insanlar geçmişlerini öğrenmek istiyorlar. Kimi zaman bir arkeolojik kazı bundan 100 yıl önce yaşanmış olan soykırımı ya da o coğrafyada yaşamış olan Rumları işaret ediyor. Kimi zaman ailelerden birisinin geçmişle ilgili anlattığı hikayeleri paylaşması. Kimi zaman yurtdışında yaşayan insanlarla kurulan bağlantılar sonucu bir tarafta Rum Hristiyan bir tarafta Türk Müslüman olan akrabaların buluşmaları yaşanıyor.

Ve Devrimci Karadeniz’e yüzlerce insan geçmişiyle ilgili sorular sorarak kimliklerinin peşinde olduklarını söylüyorlar.

Ve yine çok iyi biliyoruz ki DNA testleriyle, genetik araştırmalarla insanlar geçmişlerini öğrenmeye çalışıyorlar.

Yani bundan 100 yıl önce soykırımı gerçekleştirenler iz bile bırakmayalım deyip okulları, kiliseleri evleri dahi yakıp yıkmalarına rağmen 100 yıl sonra hala Pontos gerçeği Pontos coğrafyasında yaşamaya devam ediyor.

Ve bir yıldır hapishanede olan Yannis Yaylalı’ya ilişkin özellikle Yunanistan cephesinde sizlerin gösterdiğiniz dayanışma bizim umudumuzu daha da büyütüyor.

Bu süreç Pontos coğrafyasındaki insanların geçmişlerini öğrenme, tarihlerini öğrenme konusunda büyük adımlar attığı bir süreç olmakla birlikte aynı zamanda Türkiye toplumunun 100 yıl önce yaşanan bu tarihsel haksızlıkla yüzleşmesini de dayatıyor.

Bu yüzden bundan sonra da bu dayanışma, kurduğumuz bu bağı devam ettirmek umuduyla dileğiyle hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.

 

Kitabın adı: Yannis Vasilis Yaylalı: Anadolu (Küçük Asya) Halklarına Özgürlük
Metinler: Yannis Vasilis Yaylalı, Meral Geylani, Tamer Çilingir, Hronis Amanatidis, Theofanis Malkidis
Yayın Danışmanı: Mihalis Haralambidis
Giriş – Çeviri – Düzenleme: Theofanis Malkidis
Yayınevi: Efxeinos Logos (Εύξεινος Λόγος) Atina 2018, Uluslararası Soykırımı Tanıma Komitesi
ISBN 978-618-82880-9-6

 

Bu kitap Küçük Asya’nın kadim halkları Rumlar/Helenler, Ermeniler, Süryaniler ve Kürtlere karşı işlenmiş suçların tanınmasına katkı olması amacıyla Türkçe ve Yunanca olmak üzere aktivist ve halen tutsak olan Yannis Vasilis Yaylalı, Yannis’in hayat arkadaşı ve halen o da tutsak olan Meral Geylani, Pontos Soykırımı üzerine Türkçe bir kitap yazmış olan Tamer Çilingir, Hronis Amanatidis, Theofanis Malkidis ve Mihalis Haralambidis’in yazdıkları metinlerden derlenerek hazırlanmıştır.

Yannis Vasilis Yaylalı’nın özgürlüğü için Jön-Türklerin, Kemalistlerin ve bugün onların devamcısı Erdoğan’ın cinayetlerine karşı Yunanistan, Türkiye ve dünyada çok önemli mesajlar içeren bir hareket oluşturarak halkların özgürlük mücadelesine bir katkıdır aynı zamanda.

Samsun Bafra’da  İbrahim Yaylalı olarak dünyaya gelen Yannis Vaislis Yaylalı,  Rum/Helen kimliğini keşfettikten sonra hayat arkadaşı Meral Geylani ile birlikte Pontoslu Rumlar/Helenler Kürtler ve tüm insanlık için hayatını özgürlük, demokrasi ve gerçeğin mücadelesine adamıştır. Yannis Vasilis Yaylalı, Küçük Asya halklarının bir kahramanı, sembolüdür.

Ankara, Stuttgart, Strazburg, New York, Moskova, Yeni İzmir, Lavrion ve Yunanistan’ın diğer şehirlerinde, Yannis Vasilis Yaylalı’ya madalyasını gönderen Yunan atlet George Zachariades’in mesajlarında Yannis’in derhal serbest bırakılması haykırılıyor.

Gerçek, Hafıza ve Tarih için Faşizme Karşı Mücadele Sürüyor!

Yannis Vasilis Yaylalı’ya Özgürlük!

Küçük Asya Halklarına Özgürlük!

(Tanıtım Bülteni)

Comments are closed.